Rekrutacja

Campus Academy

w Płocku!

19-21 maja 2023 r.
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

 

Uczestniczka / Uczestnik
osoba w wieku 18-35 lat biorąca udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Campus Academy

Gościni / Gość
osoba w wieku innym niż 18-35 lat mogąca wziąć udział w wydarzeniach otwartych

Zakończyliśmy rejestrację
dla Uczestniczek i Uczestników
na kolejną edycję Campus Academy,
która odbędzie się w dniach
19-21 maja 2023 r. w Płocku!

Zapisz się jako:

Gościni | Gość
Media